GİZLİLİK POLİTİKASI

Home Yasal Bildirim Gizlilik Politikası copy

Son güncelleme tarihi: 9 Eylül 2020

1. MicroPort'ta Gizlilik

MicroPort Scientific Corporation (“MicroPort”) gizlilik haklarınıza saygı duymakta ve tüm paydaşlarla ilgili Kişisel Verilerin sorumlu kullanımını taahhüt etmektedir.

Bu amaçla, kendimizi Veri Koruma yasalarına uymaya adadık; çalışanlarımız ve satıcılarımızın da şirket içi gizlilik kuralları ve politikalarına riayet etmelerini sağladık.

2. Bu Politika Hakkında

Bu Gizlilik Politikası, MicroPort ve bağlı kuruluşlarının, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında topladığı Kişisel Tanımlanabilir Bilgileri ("Kişisel Veriler") nasıl işlediğini ve koruduğunu açıklamaktadır. MicroPort'un web sitesi, MicroPort müşterileri, ticari ziyaretçiler, iş ortakları, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflarca ticari amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MicroPort'un bu web sitesi dışında bilgi toplaması durumunda, MicroPort geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda ayrı bir veri koruma bildirimi sağlayacaktır.

3. Geçerli Veri Koruma Yasaları

MicroPort birden fazla yargı bölgesinde kurulmuş olup faaliyet yürütmektedir ve bu web sitesi çeşitli ülkelerdeki ziyaretçilerin erişimine açıktır. Bu Politika, MicroPort'un faaliyet gösterdiği yargı bölgelerinin tüm Veri Koruma yasalarının en katısı ile uyumlu olmak amacıyla Kişisel Verilerle ilgili olarak Veri Sahiplerine bildirim sağlamayı amaçlamaktadır. Veri denetleyicisi olarak MicroPort, Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar ve araçlarla işlenmesinden sorumludur.

4. Bilgi İşlemenin Yasallığı

Ziyaretçilerimiz bir müşteri, tedarikçi, distribütör, son kullanıcı veya çalışan olabilir. Bu web sitesi, MicroPort ve ürünleri hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ziyaretçilerin sayfalarımıza göz atarken hangi içerikle ilgilendiklerini anlamak ve bazen bu fırsatı onlarla doğrudan etkileşim kurmak için kullanmak MicroPort'un meşru menfaatinedir. Web sitemiz aracılığıyla bir talepte bulunur veya satın alım yaparsanız, işlemenin hukuka uygunluğu, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesiyle sağlanmış olur. MicroPort, bu web sitesinde toplanan bilgilerin kaydını tutmak veya ilgili makamlara açıklamak için yasal veya düzenleyici bir yükümlülük altında ise, işlemenin yasallığı, MicroPort'un uyması gereken yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sağlanır.

5. Cihazınızdan Kişisel Verilerin Toplanması

Sayfalarımızın çoğu herhangi bir kayıt yapılmasını gerektirmese de, cihazınızı tanımlayan verileri toplayabiliriz. Örneğin, kimliğinizi bilmeden ve teknolojinin kullanımıyla, dünyadaki yaklaşık konumunuzu öğrenmek için cihazınızın IP adresi gibi Kişisel Verileri kullanabiliriz. Çerezleri, ziyaret ettiğiniz sayfalar, geldiğiniz web sitesi ve yaptığınız aramalar gibi bu web sitesindeki deneyiminiz hakkında bilgi almak için de kullanabiliriz. Kişisel Verilerinizin Çerezler kullanılarak nasıl işlendiği, Çerez Politikamızda açıklanmıştır. Genel olarak, bu işleme faaliyetleri, yeterli siber güvenlik önlemleriyle korumaya çalıştığımız kişisel cihaz verilerinizi kullanır.

6. Bir Form Kullanılarak Kişisel Verilerin Toplanması

Bu web sitesinin belirli sayfaları ilgili toplama aracı özelliğine bağlı olarak, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız gibi tanımlayıcı verileri ve ayrıca önceki iş deneyimleri veya eğitim ile ilgili verileri toplayan bir form doldurmanızı gerektiren hizmetler sunabilir. Örneğin, bu tür bir formu doldurmanız, size özel bilgiler alma ve/veya web sitesi aracılığıyla hizmet sunma talebinizi yönetmek, size ürün ve hizmet sunmak, müşteri desteği sağlamak, başvurunuzu işleme koymak, vb. için gerekli olabilir. Kişisel Verileri, Sağlık Çalışanlarının ve hastaların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri tanıtmak gibi başka amaçlar için de işleyebiliriz.

7. Kişisel Verilerin Kullanımı

MicroPort tarafından bu web sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler, müşteriler, ticari ziyaretçiler, iş ortakları, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflarla iş amaçlı ilişkilerimizi desteklemek için kullanılır. Veri Koruma yasalarına uygun olarak, Kişisel Verilerinizi toplayan tüm formlar, siz Kişisel Verilerinizi gönüllü olarak göndermeden önce belirli işleme amaçları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

8. Kişisel Verilerin Güvenliği

MicroPort, gizliliğinizi korumak için, bizimle paylaştığınız Kişisel Verileri toplarken, saklarken ve işlerken Kişisel Verilerinizin güvenliğini korumak için siber güvenlik önlemleri uygular. Bu gerekli önlemler teknik ve organizasyonel niteliktedir ve verilerinizin değiştirilmesini, kaybolmasını ve bunlara yetkisiz erişimleri önlemeyi amaçlar.

9. Kişisel Verilerin Paylaşılması

MicroPort, bu web sitesinden toplanan kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan ilişkili olmayan bir üçüncü şahısla paylaşmayacaktır. Ancak, web sitemizin normal işleyişinde, Kişisel Verileri bizim adımıza işlemeleri için alt-yüklenicilere talimat vermekteyiz. MicroPort ve söz konusu alt-yükleniciler, Kişisel Verilerinizi korumak için uygun sözleşmeler yapılması ve diğer önlemleri uygulamaktadır. Şu kadar ki, özellikle alt-yükleniciler Kişisel Verilerinizi yalnızca bizim yazılı talimatlarımız uyarınca işleyebilir ve verilerinizi korumak için gerekli teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulamaları sağlanır.

10. Yurt Dışına Aktarma

Kişisel bilgileriniz, tesislerimizin veya alt-yüklenicilerimizin bulunduğu herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir ve ayrıca hizmetimiz kullanılarak ya da Kişisel Verileriniz sağlanarak bilgileriniz ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılabilir. Yurt dışına bu tür bir aktarım durumunda, Kişisel Verilerinizi korumak ve bu aktarımı Veri Koruma yasalarına göre yasal hale getirmek için uygun sözleşmelere dayalı olan tasarruflar ve mevcut diğer önlemler alınmaktadır.

11. Saklama Süresi

Kişisel bilgilerinizi, bunların elde edildiği amaç(lar) ışığında ve Veri Koruma yasaları ile iyi uygulama kurallarına riayet ederek, ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği sürece saklayacağız. Örneğin, sizinle bir ilişkimiz olduğu süre boyunca ve size ürün ve hizmetler sağladığımız sürece Kişisel Verileri saklayabilir ve işleyebiliriz. MicroPort olarak, tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymamız gereken süre boyunca bazı Kişisel Verilerin arşivlenerek saklaması gerekebilir. Veri saklama süresine bittikten sonra MicroPort Kişisel Verilerinizi silecek ve artık saklamayacaktır.

12. Kişisel Verilere ilişkin haklarınız

Bir Veri Sahibi olarak, Veri Koruma Kanunları uyarınca aşağıdaki hakları da kullanabilirsiniz: Erişim hakkı; Düzeltme hakkı; Silme hakkı; İşlemenin kısıtlanması ve itiraz hakkı. Veri Sahibi olarak haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz için lütfen data-privacy@microport.com ile iletişime geçin.

13. Politikanın Güncellenmesi

Bu Politika, Kişisel Verilere ilişkin yasal veya düzenleyici değişikliklere uyum sağlamak için zaman zaman güncellenebilir; Politikanın güncellendiği tarihler açıklanacaktır.