YASAL BİLDİRİM

Home Yasal Bildirim

Bu Web Sitesinin (Site) sahibi ve işletmecisi MicroPort Scientific Corporation'dur ("MicroPort®"). Lütfen bu Kullanım Koşullarını (Şartlar) dikkatlice inceleyin. Bu Siteye erişerek veya bu Siteyi kullanarak, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Bu Şartlardaki tüm hükümlere (zaman zaman değiştirilebilecektir) uymayı kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmamalı veya Siteye erişmemelisiniz.

Bu Şartların en son güncelleme tarihi 12 Eylül 2020'dir. Lütfen Siteyi her ziyaret ettiğinizde Koşulları gözden geçirin. Bu Siteyi kullanarak, Şartların en son sürümünü kabul etmiş sayılacaksınız.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Bu Sitedeki materyallerin sahibi şirketimizdir veya tarafımıza ait lisans, telif hakkı, patentler veya diğer mülkiyet hakkı sözleşmeleri ve kanunları vasıtasıyla korunmaktadır ve bu tür materyaller ile içerikleri yalnızca MicroPort®, bağlı kuruluşları veya lisans verenleri tarafından açıkça izin verildiği şekilde kullanmanıza izin verilmektedir. Burada yer alan hiçbir hüküm, size Site veya içerikle ilgili herhangi bir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat veremez.

MicroPort® veya bağlı kuruluşları veya yan kuruluşlarından önceden yazılı onay veya yetki almadan, bu Sitenin herhangi bir içeriğini kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amacınız dışında kopyalayamaz, e-posta ile gönderemez, indiremez, çoğaltamaz, lisanslayamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, alıntılayamaz, uyarlayamaz, çerçeveleyemez, başka bir web sitesinde yansıtamaz, derleyemez, başkalarına linkini veremez veya görüntüleyemezsiniz.

Bu Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logolar MicroPort®'un, bağlı kuruluşlarının veya yan kuruluşlarının veya ticari markalarını MicroPort® veya bağlı kuruluşlarından veya yan kuruluşlarından birine lisanslamış üçüncü tarafların tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. MicroPort® ürünleri için herhangi bir MicroPort® kurumsal logosu veya logoları ve ticari markaları Çin'de ve/veya diğer ülkelerde tescillidir ve MicroPort®'un önceden yazılı izni olmadan hiç kimse tarafından kullanılmayacaktır. Açıkça verilmeyen tüm haklar MicroPort® veya bağlı kuruluşları veya yan kuruluşları tarafından saklı tutulmaktadır. MicroPort®'un fikri mülkiyet haklarını yasaların elverdiği en geniş kapsama kadar uyguladığını lütfen unutmayın.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu Site tarafından sağlanan herhangi bir içerik ve hizmetin ticari olmayan kullanımına kişisel eğitim ve araştırma amacıyla (yani herhangi bir kâr veya reklam amacı gütmeden kullanımına) izin verilir, ancak bu tür kullanım geçerli tüm telif haklarına ve diğer ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olacak ve MicroPort®'un, bağlı kuruluşlarının veya yan kuruluşlarının haklarını ihlal etmeyecektir.

Bu Site tarafından sağlanan hiçbir içeriği veya hizmeti yasa dışı, illegal, hileli, zararlı, kâr amacı güden ticari veya reklam amaçlı kullanamazsınız. İşletmemiz oluşabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Bu Site veya MicroPort® tarafından özel olarak yetkilendirilmeden bu Site tarafından sağlanan içeriği veya hizmetleri değiştiremez, yayınlayamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, yayamaz, sunamaz, görüntüleyemez, başkalarına bağlayamaz veya kısmen veya tamamen kullanamazsınız.

WEB SİTESİ İÇERİĞİ

Bu Sitedeki bilgilerin çoğu, MicroPort® veya bağlı kuruluşları veya yan kuruluşları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgilidir. Bu Sitedeki materyaller yalnızca genel eğitim bilgileriniz içindir ve bilgiler her zaman güncel olmayacaktır. Bu Sitede okuduğunuz bilgiler, sağlık uzmanınızla aranızdaki ilişkinin yerini alamaz. MicroPort® tıbbi faaliyetler uygulamamakta veya tıbbi hizmetler ya da tavsiye sağlamamaktadır ve bu Sitedeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Teşhis ve tedavi için her zaman sağlık uzmanınızla konuşmalısınız.

MicroPort® veya bağlı kuruluşları veya yan kuruluşları, lisanslı sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması amaçlanan belirli bilgileri, başvuru kılavuzlarını ve veritabanlarını da siteye dahil edebilir. Bu araçların amacı profesyonel tıbbi tavsiye vermek değildir.

SORUMLULUĞUN REDDİ

MicroPort®, bu Sitenin herhangi bir içeriğinin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği ve tamlığı veya bu içeriğin kullanılmasının sonuçları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

MicroPort® işbu belgeyle, bu Sitenin kullanımı, bu Site tarafından sağlanan herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı ve/veya bu Siteyle bağlantılı bilgilerin veya bu Siteyle bağlantılı herhangi bir web sitesindeki bilgilerin kullanımı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ya da kullanıcı haklarının korunması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmayı veya herhangi bir garanti vermeyi peşinen reddetmektedir.

MicroPort®, doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sitenin kullanımı sırasında meydana gelen kullanılabilirlik, hatalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

MicroPort®, bu Siteye girerken, gezinirken ve kullanırken elde edilen herhangi bir bilgiye dayanarak herhangi bir kişi tarafından alınan herhangi bir karar veya gerçekleştirilen herhangi bir işlemle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

MicroPort® ayrıca iş kesintisi, veri kaybı veya kâr kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Siteye girilirken, bu Sitede gezinirken ve kullanılırken neden olunan herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan veya cezai tazminattan da sorumlu olmayacaktır.

MicroPort®, bilgisayar sistemi çökmesi ve yazılım, donanım, BT sistemi etkilenmesi veya bu Siteden veya bu Sitenin herhangi bir içeriğinden indirilen virüsler veya etkilenen programların neden olduğu maddi hasar veya kayıplarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

MicroPort®'un şirket bilgileri, ürünleri ve ilgili işle ilgili bu Sitede yayınlanan bilgiler, risk ve belirsizlik içerebilecek tahmine dayalı ifadeler içerebilir. Bu tür ifadeler, MicroPort®'un gelecekteki iş geliştirme ve performansı için bir garanti olarak güvenilmeyecek olan gelecekteki gelişim hakkındaki tahminini göstermeyi amaçlamaktadır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Ne MicroPort® ne de MicroPort® ile ilişkili herhangi bir kişi veya şirketin, bu Siteyi veya bu Sitedeki materyalleri kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Bu koruma, garanti, sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk ve diğer herhangi bir yasal kurama dayalı talepleri kapsar. Bu koruma MicroPort®'u, bağlı kuruluşlarını ve bu Sitede belirtilen bağlı kuruluşlarının görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve tedarikçilerini kapsar. Bu koruma, sınırlama olmaksızın, doğrudan veya dolaylı, özel, arızi, sonuçta ortaya çıkan, örnek niteliğindeki ve cezai zararlar, kişisel yaralanma/ihmal sonucu ölüm, kâr kaybı veya veri kaybından veya iş kesintisinden kaynaklanan zararlar dahil tüm kayıpları kapsar.

TAZMİNAT

Siteyi kullanmanız veya Siteye erişiminiz veya bu Şartları ihlal etmeniz nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafça yapılabilecek herhangi bir iddia, talep, yükümlülük, masraf veya kayıplara karşı MicroPort®'u, ana şirketlerini, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, hissedarlarını, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve acentelerini tazmin etmeyi, savunmayı ve makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere zararsız ve masun tutmayı kabul etmektesiniz.

HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

MicroPort® ve/veya MicroPort®'un bağlı kuruluşları ve/veya MicroPort®'un yan kuruluşları, bu yasal bildirimin ihlali nedeniyle herhangi birinin neden olduğu herhangi bir zarara karşı talepte bulunma hakkını saklı tutar. MicroPort® ve/veya MicroPort®'un bağlı kuruluşları ve/veya MicroPort®'un yan kuruluşları, yürürlükteki yasalar ve düzenlemelere uygun olarak ihlalde bulunan taraflara karşı tüm haklarını saklı tutar.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteye gönderilen tüm bilgiler MicroPort® Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenir.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR

Burada yer alan bağlantılar, çevrimiçi kullanıcıları MicroPort®'un kontrolü altında olmayan diğer sitelere götürür. MicroPort®, bu Site aracılığıyla bu tür bağlantılı diğer web sitelerinin ziyaret edilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı, kendi münhasır kullanım hükümleri ve koşullarına ve geçerli yasa ve yönetmeliklere tabi olmalıdır.

Bu tür bağlantılar yalnızca kolaylık olması amacıyla sağlanmaktadır. Bu tür hiçbir bağlantı, söz konusu web sitelerinin veya buralarda yer alan ürün veya hizmetlerin kullanımını tavsiye niteliğinde değildir.

UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

Bu Site ve yasal bildirim, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Hong Kong kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Site ve yasal beyanla bağlantılı veya bundan kaynaklanan tüm ihtilaflar, Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezinde tahkim yoluyla çözüme ulaştırılacaktır.

Bu Siteden kaynaklanan veya bu Site ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ilk olarak, mümkün olan her yerde taraflarca, davaya başvurulmaksızın sulh yoluyla çözülecektir. Bu tür bir anlaşmazlık, bir anlaşmazlığın varlığına ilişkin bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde sulh yoluyla çözülemezse, söz konusu anlaşmazlık herhangi bir tarafça tahkime havale edilebilir ve nihai olarak çözülebilir. Tahkim usulü Hong Kong'da, Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi'nde (“HKIAC”) İngilizce dilinde, HKIAC'ın hali hazır geçerli olan tahkim kurallarına uygun olarak yürütülecektir. Tahkim heyeti üç hakemden oluşacaktır. Tahkim davasını başlatan Taraf ve davalı karşı Taraf birer (1) hakem seçecek ve bu şekilde seçilen iki hakem üçüncü hakemi seçecektir. İki hakem otuz (30) gün içinde üçüncü hakemi seçemezse, bu hakem HKIAC Başkanı tarafından seçilecektir. Tahkim kararı yazılı olacak, nihai ve Taraflar için bağlayıcı sayılacaktır. Tahkim yeri Hong Kong olacak ve tahkim İngilizce dilinde yürütülecektir. Yürürlükteki herhangi bir yasanın izin verdiği en geniş ölçüde Taraflar, sair kanun maddelerine başvurma veya herhangi bir mahkemeye veya başka bir adli makama itiraz etme hakkını gayri kabili rücu olarak hariç tutarak kabul ve taahhüt ederler eder. Tahkim ücretleri (tahkim yargılaması ve tahkim kararının tenfizi ile ilgili avukat ücretleri ve diğer ücretler ve masraflar dahil), tahkim mahkemesi tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece haksız bulunan Tarafça karşılanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şartlar veya Site ile ilgili yasal sorularınız varsa, lütfen legal@microport.com adresinden MicroPort® ile iletişime geçin.