GİZLİLİK POLİTİKASI ve KVKK AYDINLATMA METNİ

Home Yasal Bildirim Gizlilik Politikası

Son güncelleme tarihi: 9 Kasım 2021

Bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatıyla, MicroPort Medikal Ürünler Ltd. Şti. (“MicroPort”) tarafından Türkiye için Türkçe dilinde hazırlanmış www.microport.com.tr web sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla sizin hakkınızda topladığımız bilgilerin nasıl işlendiği ve korunduğunu açıklar.

Bu Gizlilik Politikası, Türkiye’de ikamet eden kişiler ve sadece bu Web Sitesi içindir. Farklı ülkeler için hazırlanmış veya farklı içerikler sunan diğer MicroPort web sitelerini ya da Web Sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz MicroPort dışında başka işletmelere ait web sitelerini ziyaret ettiğinizde bu sitelerde yayınlanan gizlilik bildirimlerini gözden geçirmelisiniz.

MicroPort gizlilik haklarınıza saygı duymakta ve tüm paydaşlarla ilgili Kişisel Verilerin sorumlu kullanımını taahhüt etmektedir. Bu amaçla, kendimizi Veri Koruma yasalarına uymaya adadık; çalışanlarımız ve satıcılarımızın da şirket içi gizlilik kuralları ve politikalarına riayet etmelerini sağladık. Web Sitemizi kullanmadan önce lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyup değerlendiriniz.

GİZLİLİK POLİTİKASININ GÜNCELLENMESİ

Bu Politika, Kişisel Verilere ilişkin yasal veya düzenleyici değişikliklere uyum sağlamak için güncellenebilir ve belirtilen güncelleme tarihi itibariyle geçerli olur. Web Sitesini her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Web Sitesini her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin tanıtmak için kullanılmadan önce açık rıza alınması gerektiğini, pazarlama, tanıtım, reklam amaçlı ileti, SMS, e-mail veya arama yapılmadan önce açık rıza alınması ve bu rıza verilse dahi kişilerin daha sonra bu rızayı geri alabilmesi adına çıkış hakkı tanınmasının sağlanmasını zorunlu kılar.

Veri Koruma yasalarına uygun olarak, Web Sitemizde Kişisel Verilerinizi toplayan tüm formlar, siz Kişisel Verilerinizi gönüllü olarak göndermeden önce verilerinizin kullanım amaçları hakkında size ayrıntılı bilgi verilir, sizin rızanız olmadan saklanmaz veya kullanılmaz, daha sonra rızanızı geri alma ve çıkış hakkınız vardır.

Cihazınızdan Kişisel Verilerin Toplanması

Sayfalarımızın çoğu herhangi bir kayıt yapılmasını gerektirmese de, cihazınızı tanımlayan verileri toplayabiliriz. Örneğin, kimliğinizi bilmeden ve teknolojinin kullanımıyla, dünyadaki yaklaşık konumunuzu öğrenmek için cihazınızın IP adresi gibi Kişisel Verileri kullanabiliriz. Çerezleri, ziyaret ettiğiniz sayfalar, geldiğiniz web sitesi ve yaptığınız aramalar gibi bu web sitesindeki deneyiminiz hakkında bilgi almak için de kullanabiliriz. Kişisel Verilerinizin Çerezler kullanılarak nasıl işlendiği, Çerez Politikamızda açıklanmıştır. Genel olarak, bu işleme faaliyetleri, yeterli siber güvenlik önlemleriyle korumaya çalıştığımız kişisel cihaz verilerinizi kullanır.

Bir Form Kullanılarak Kişisel Verilerin Toplanması

Bu Web Sitesinin belirli sayfaları ilgili toplama aracı özelliğine bağlı olarak, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız gibi tanımlayıcı verileri ve ayrıca önceki iş deneyimleri veya eğitim ile ilgili verileri toplayan bir form doldurmanızı gerektiren hizmetler sunabilir. Örneğin, bu tür bir formu doldurmanız, size özel bilgiler alma ve/veya web sitesi aracılığıyla hizmet sunma talebinizi yönetmek, size ürün ve hizmet sunmak, müşteri desteği sağlamak, başvurunuzu işleme koymak, vb. için gerekli olabilir. Kişisel Verileri, sağlık çalışanlarının ve hastaların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri tanıtmak gibi başka amaçlar için de işleyebiliriz.

Bilgi İşlemenin Yasallığı

Bu web sitesi, MicroPort ve ürünleri hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ziyaretçilerin sayfalarımıza göz atarken hangi içerikle ilgilendiklerini anlamak ve bazen bu fırsatı onlarla doğrudan etkileşim kurmak için kullanmak MicroPort'un meşru menfaatinedir. Web sitemiz aracılığıyla bir talepte bulunur veya satın alım yaparsanız, işlemenin hukuka uygunluğu, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesiyle sağlanmış olur. MicroPort, bu web sitesinde toplanan bilgilerin kaydını tutmak veya ilgili makamlara açıklamak için yasal veya düzenleyici bir yükümlülük altında ise, işlemenin yasallığı, MicroPort'un uyması gereken yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sağlanır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

MicroPort tarafından bu web sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler, müşteriler, ticari ziyaretçiler, iş ortakları, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflarla iş amaçlı ilişkilerimizi desteklemek amacıyla kullanılır.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verilerin Paylaşılması

MicroPort, bu Web Sitesinden toplanan kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan ilişkili olmayan bir üçüncü şahısla paylaşmayacaktır. Ancak, Web Sitemizin normal işleyişinde, Kişisel Verileri bizim adımıza işlemeleri için alt-yüklenicilere talimat vermekteyiz. MicroPort ve söz konusu alt-yükleniciler, Kişisel Verilerinizi korumak için uygun sözleşmeler yapmakta ve diğer önlemleri uygulamaktadır. Özellikle alt-yükleniciler Kişisel Verilerinizi yalnızca bizim yazılı talimatlarımız uyarınca işleyebilir ve verilerinizi korumak için gerekli teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulamaları sağlanır.

Yurt Dışına Aktarma

Kişisel bilgileriniz, tesislerimizin veya alt-yüklenicilerimizin bulunduğu herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir ve ayrıca hizmetimiz kullanılarak ya da Kişisel Verileriniz sağlanarak bilgileriniz ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılabilir. Yurt dışına bu tür bir aktarım durumunda kullanıcılara gerekli bildirimler ve uyarılar yapılarak KVKK’na uygun önlemler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE SAKLANMASI

Kişisel Verilerin Güvenliği

MicroPort, gizliliğinizi korumak için, bizimle paylaştığınız Kişisel Verileri toplarken, saklarken ve işlerken Kişisel Verilerinizin güvenliğini korumak için siber güvenlik önlemleri uygular. Bu gerekli önlemler teknik ve organizasyonel niteliktedir ve verilerinizin değiştirilmesini, kaybolmasını ve bunlara yetkisiz erişimleri önlemeyi amaçlar.

Saklama Süresi

Kişisel bilgilerinizi, bunların elde edildiği amaçlar ışığında ve KVKK kurallarına riayet ederek, ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği sürece saklayacağız. Veri saklama süresi bittikten sonra MicroPort Kişisel Verilerinizi silecek ve artık saklamayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinize ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, MicroPort’a başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler MicroPort tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi kanıtlayan belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile

MicroPort Medikal Ürünler Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Kardelen Sk. 
Palladium Tower No:2 K:15
34746, Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE

adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya

mptr@microport.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.